Inne regulaminy

            REGULAMIN - DARMOWY TYDZIEŃ W KLUBIE FITNESS
 1. Regulamin dotyczy zaproszenia "Darmowy tydzień w klubie fitness" , który jest dystrybuowany w delikatesach Alma.
 2. Zaproszenie przeznaczone jest dla jednej osoby i upoważnia do tygodniowego  korzystania z klubu fitness przy ul. Dolnych Młynów 5, 31-124 Kraków - siłowni, udziału w zajęciach fitness, kursu "redukcja stresu w pigułce" oraz darmowej kawy w terminie uzgodnionym z konsultantem Fitness Młyn, 
 3. Tygodniowy darmowy pobyt w klubie liczony jest od pierwszego przyjścia przez kolejnych 7 dni.
 4. Czas pobytu w klubie w czasie darmowego dnia jest ograniczony, w danym dniu można skorzystać tylko z wybranej formy zajęć z siłowni lub z jednej godziny zajęć grupowych
 5. Zaproszenie jest ważne do dnia 30.06.2014
 6. Z zaproszenia mogą skorzystać  osoby dorosłe i niepełnoletnie na określonych zasadach.
 7. Dzieci do 15 lat mogą skorzystać z zaproszenia i wybranych usług Fitness Młyn tylko pod opieką rodzica lub opiekuna na określonych odrębnymi regulaminami zasadach.  
 8. Osoby niepełnoletnie  od 16-ego roku życia mogą korzystać z zaproszenia i usług Fitness Młyn  (siłownia, zajęcia fitness) bez opieki, ale za zgodą rodzica lub opiekuna na określonych odrębnymi regulaminami zasadach.
 9. Po przyjściu do klubu w ustalonym z konsultantem terminie osoba zaproszona zobowiązana jest do  zgłoszenia się do recepcji i wypełnienia profilu treningowego.
 10. W szatniach Fitness Młyn funkcjonuje system zamków na kłódki. Osoba zaproszona może korzystać z własnej kłódki lub tez wypożyczyć / nabyć kłódkę w recepcji klubu – opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 11. Osoby korzystające z zaproszenia zobowiązane są do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania regulaminu w klubie Fitness Młyn: http://www.fitnessmlyn.pl/pl/inne-regulaminy.